Postup pri strate hesla

Získať prístup k Vášmu kontu na Azet.sk v prípade zabudnutého hesla je možné troma spôsobmi. Pri každom z nich Vám bude vygenerované nové heslo, ktoré si po prihlásení budete môcť zmeniť.

V prípade, že vo Vašom konte nebudete mať zadaný žiaden z uvedených údajov, pri zabudnutí hesla Vám nebudeme môcť obnoviť prístup k Vášmu kontu.

Pre žiadosť o nové heslo kliknite na Prihlásenie / Obnova hesla

A, Kontrolné otázky

Kontrolné odpovede sa nikde nezverejňujú a slúžia len pre tento účel.

Možnosť vyplniť kontrolné otázky v žiadosti o nové heslo budete mať len v prípade, že bolo Vaše konto neaktívne 48 hodín.
 Možnosť vyplniť kontrolné otázky v žiadosti o nové heslo sa Vám zobrazí, len ak nebudete mať vyplnený alternatívny e-mail ani mobilné číslo (možnosti B a C).

V prípade že aj napriek zadanému alt. e-mailu a tel. číslu budete chcieť využiť odpoveď na kontrolné otázky, musíte o ne požiadať na tel. čísle 041/321 01 23 (Podpora používateľom, Azet.sk).

Otázky a odpovede si môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach svojho konta. Pri zadávaní kontrolných otázok dbajte na to, aby nikto z Vášho okolia na ne nepoznal správnu (Vašu) odpoveď.

B, Alternatívny e-mail

Zadanie alternatívneho e-mailu nie je povinné. Slúži pre zaslanie nového hesla v prípade, že to pôvodné zabudnete.

Tieto údaje sa nikde nezverejňujú. E-mailovú adresu si môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach Vášho konta.

Ak neuvediete správny kontakt, nové heslo Vám nebude možné zaslať.

C, SMS na mobil

Zadanie kontaktného mobilného čísla nie je povinné. Slúži pre odoslanie žiadosti na vygenerovanie nového hesla.

Požiadavku na nové heslo zašlite SMS-kou z mobilu, na číslo, ktoré bude uvedené v Žiadosti o nové heslo v tvare HESLO AzetID.

Číslo z ktorého žiadosť odosielate, musí byť zhodné s číslom, ktoré máte pre konto nastavené.

Nové heslo Vám bude doručené formou SMS do 2-3 hodín. Cena SMS je max. 0,21 €.