Odstránenie hesla z Mozilla Firefox

1. V hornej lište kliknite na „Nástroje“ a následne na položku „Možnosti“

2. Kliknite na záložku „Bezpečnosť“ a tlačidlo „Uložené heslá“

3. Vyberte si zo zoznamu heslo, ktoré chcete odstrániť a kliknite na tlačidlo „Odstrániť“