Odstránenie hesla z Apple Safari

1. V hornej lište kliknite na „Edit“ a následne na položku „Preferences“

2. Kliknite na záložku „AutoFill“ a pri položke „User names and passwords“ kliknite na tlačidlo „Edit“

3. Vyberte si zo zoznamu heslo, ktoré chcete odstrániť a kliknite na tlačidlo „Remove“ pre zmazanie hesla z prehliadača