Miestnosť

Miestnosť na Pokeci je virtuálne miesto určené pre komunikáciu s viacerými ľuďmi. Správy môžete adresovať všetkým ľuďom v miestnosti alebo konkrétnemu človeku, ale zobrazia sa na ploche pre všetkých. Ak odošlete správu tajne, zobrazí sa len používateľovi, ktorému ste ju odoslali.

Môžete byť naraz aj vo viacerých miestnostiach.

Miestnosť sa skladá z dvoch častí:

Sklo