Sklo

Obsah

I. Sklo

Sklo je hlavná časť miestnosti, kde sa zobrazujú príspevky od ľudí. Prispievať a čítať príspevky môžete iba priamo v miestnosti. Pri každom príspevku sa zobrazuje, kto ho napísal a komu je adresovaný.

Príspevok môžete adresovať konkrétnemu človeku alebo všetkým v miestnosti.

Sklo

Hore ↑

II. Ovládacie prvky

Ovládacie prvky sa nachádzajú v lište nad samotnou plochou skla:

Sklo

Pomocou filtračných prvkov si môžete sklo viac sprehľadniť:

Filter správ

Sklo

Tlačidlo Obnoviť (refresh) má funkciu aktualizácie (obnovenia) stránky.

V Archíve miestnosti sa nachádza zoznam (história) správ tejto miestnosti (výhoda prístupná pre používateľov, ktorí majú aktivovanú službu PLUS).

Hore ↑

III. Príspevok na skle

Ako pridať príspevok na sklo?

Nad sklom je textové pole pre nick adresáta (nick človeka, komu je správa určená).

Správa môže byť adresovaná jednému človeku (nick) alebo všetkým v miestnosti (prázdne textové pole).

V textovom poli sa nachádza tlačidlo tajne, ktoré má funkciu urobiť z napísanej správy tajnú. To znamená, že sa správa zobrazí iba človeku, ktorému je určená.

Ponuka ľudí z miestnosti

Sklo

Adresát sa nenachádza v miestnosti

Sklo

Text správy

Sklo

Tajná správa

Sklo

Napravo od adresáta sa nachádza pole pre text samotného príspevku (správu).

Sklo

Príspevky sa zobrazujú na ploche skla všetkým v miestnosti, s výnimkou utajenej správy, kedy ju vidí iba adresát (človek, ktorému je správa určená).

Hore ↑

IV. Zvýraznené správy

Správa na skle môže byť zvýraznená z dvoch dôvodov:

  1. správa je Vás
  2. správa patrí používateľovi, na ktorého ste klikli.

Vaše správy

Patria sem všetky správy, ktoré ste odoslali alebo ktoré sú adresované vám.

Správy, ktoré ste odoslali:

Správy, ktoré sú pre vás:

Sklo

Správy vybraného používateľa

Sklo

Hore ↑

V. Nastavenia

Odkaz na nastavenia miestnosti nájdete na ovládacej lište skla hneď vedľa Archívu miestnosti.

V nastaveniach miestnosti sa nachádza niekoľko prvkov, vďaka ktorým si môžete upraviť určité vlastnosti svojim požiadavkám. Môžete vybrať farebný vzhľad skla podľa svojich predstáv.

Nastavenie vzhľadu skla

Sklo

Výpis príspevkov na skle má dva druhy zobrazenia:

  1. Jednoduchý výpis podobný starému sklu

    Sklo

  2. Plný výpis, kde sa zobrazujú aj fotky prispievajúcich

    Sklo

Ak máte aktivované plusko, môžete si prispôsobiť aj dobu obnovovania (refreshu) skla, počet príspevkov na skle a počet zobrazujúcich sa ľudí v bočnom menu.

Sklo